back

Špecialista CNC

Nástupný plat (brutto) - od 900 do 1050 € zahŕňa v sebe : základná mzda (800€ ) + prémie

Information about job
 • Job location:
  Banská Bystrica region, Slovak Republic
 • Job location - more information:
  Nemak Slovakia, Žiar nad Hronom
 • Professional area:
  Production
 • Salary offer (brutto):
  800 - EUR, mesačná mzda (brutto)-základná zložka
 • Príplatky, bonusy, benefity:
  Nástupný plat (brutto) - od 900 do 1050 € zahŕňa v sebe :
  základná mzda (800€ ) + prémie

  Okrem toho:
  -13. a 14. plat po skúšobnej dobe v 100% výške
  - odmeny za vernosť po 1roku v pracovnom pomere
  - odmena za dochádzku 115€ / štvrťročne
  -bonus za odporučenie nového kolegu 200€
  - príspevky pre deti zamestnancov do táborov, ŠvP, za darovanie krvi, zľavy na športové a kultúrne podujatia
  - príspevok zamestnávateľa na DDS vo výške 2,25 % z hrubého príjmu

  MOŽNOSŤ POSTUPNÉHO ZVYŠOVANIA PLATU UŽ PO SKUŠOBNEJ DOBE !
 • Start date:
  Immediately
 • Type of work agreement:
  Full-time
 • Job description, rights and responsibilities:
  • zabezpečenie plynulého chodu strediska sekundárnych procesov (CNC, konečná kontrola), výrobných zariadení a ostatných periférnych zariadení s rešpektovaním požadovanej kvality a kvantity produkcie v požadovanom čase podľa požiadaviek zákazníkov a vedenia spoločnosti
  • dosahovanie trvalého zlepšovania kvality a kvantity produkcie a využiteľnosti zariadení zaznamenávaním a analýzou výrobne relevantných údajov, vypracovávaním a presadzovaním nápravných opatrení
  • nastavovanie, kontrola a optimalizácia určenej časti výrobného procesu a ostatných určených zariadení
  • vypracovanie, príp. aktualizácia existujúcich pracovných a bezpečnostných predpisov, kontrola ich dodržiavania
  • realizuje periodické školenia, špecifické upozornenia a nápravné opatrenia
  • aktívna účasť na nepodarkových komisiách
  • spolupracuje s vedúcimi výrobných stredísk pri plnení úloh strediska, dodržaní efektívnych nákladov a ich optimalizáciou
  • spolupracuje s vedúcimi výrobných stredísk a zmenovými majstrami pri zaškolovaní novoprijatých zamestnancov
  • spolupracuje s vedúcimi výrobných stredísk pri riešení nových investičných projektov
  • plní pokyny nadriadeného vydané v súlade s právnymi normami a predpismi
  • vypracováva analýzy a štatistické vyhodnotenia kvality a kvantity produkcie
  • zodpovedá za kvalitu a kvantitu produkcie jemu určenej časti výrobného procesu (CNC, konečná kontrola)
  • zodpovedá za materiálové zabezpečenie určenej časti výrobného procesu
Job requirements
 • Education requirements:
  higher vocational training
 • Education area:
  technické zameranie
 • Required experience :
  1-2 years
 • Additional information about work experience:
  • skúsenosti s programovaním CNC fréz (operačný systém – Siemens Sinumerik)
  • skúsenosť so strojmi CNC
  • nastavenie rezného náradia
  • čítanie technických výkresov
 • Personality abilities and skills:
  • samostatnosť, aktívny prístup k práci
  • technické myslenie
  • anglický / nemecký jazyk výhodou
 • Driving license:
  B
Company information
 • Company:
  Nemak Slovakia s.r.o.
  Ladomerská Vieska 394
  96501, Žiar nad Hronom
 • Contact:
  Mgr. Lívia Firáková
  livia.firakova@nemak.com
  +421456702315Expired job offer, not possible apply.

new offer by e-mail:
Contact
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Slovak Republic

+421 (0)902 419 099