back

pracovník montáže prívesných vozíkov

práca v montážnej hale pri montáži prívesných vozíkov

Information about job
 • Job location:
  Bratislava region, Slovak Republic
 • Job location - more information:
  Modra
 • Professional area:
  Production
 • Salary offer (brutto):
  600 - EUR, mesačná mzda (brutto)-základná zložka
 • Príplatky, bonusy, benefity:
  Priemerná mesačná hrubá mzda vrátane prémií, príplatkov a bonusov je 900,-EUR
 • Start date:
  Open to negotiation
 • Type of work agreement:
  Full-time
 • Job description, rights and responsibilities:
  Vykonáva montážne práce výroby prívesných vozíkov podľa aktuálneho plánu výroby a pokynov zmenového predáka.
  Vykonáva obsluhu, údržbu a drobné opravy strojného zariadenia, manipulačnej techniky a náradia, kontroluje, vykonáva a zabezpečuje technický stav pridelenej techniky a náradia.
  Zabezpečuje predpísanú kvalitu výrobkov, navrhuje nevyhnutné opatrenia na jej zabezpečenie.
  Kontroluje kvalitu vstupných materiálov a polotovarov.
  Vedie a zaznamenáva určenú evidenciu vykonanej práce podľa pokynov zmenového predáka.
  Zodpovedá za riadne a prehľadné uloženie drobných dielov, výrobkov a materiálu vrátane ich prehľadného označenia.
Job requirements
 • Education requirements:
  Secondary school without A-levels
 • Education area:
  strojárstvo, automobilový priemysel
 • Required experience :
  Less than 1 year
 • Personality abilities and skills:
  • záujem o montáž dopravných prostriedkov – prívesných vozidiel pre osobné automobily
  • ovládanie jednoduchých zámočníckych operácií (vŕtanie, brúsenie, nitovanie, montáž skrutkových spojov)
  • zručnosť pri zaobchádzaní s ručným náradím (mechanickým a elektrickým)
  • schopnosť sa rýchlo učiť
Company information
 • Company:
  Pongratz s.r.o.
  Dolná 2066
  90001, MODRA
  https://www.pongratztrailers.sk/
 • Contact:
  Vladislav Berkovič
  v.berkovic@pongratz.sk
  +421905448183Expired job offer, not possible apply.

new offer by e-mail:
Contact
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Slovak Republic

+421 (0)902 419 099