back

HR generalist

Information about job
 • Job location:
  Bratislava region, Slovak Republic
 • Job location - more information:
  RF, spo. s.r.o., Továrenská 15, 901 01 Malacky
 • Professional area:
  Production
 • Salary offer (brutto):
  od 1450 € - EUR, mesačná mzda (brutto)-základná zložka
 • Start date:
  Open to negotiation
 • Type of work agreement:
  Full-time
 • Job description, rights and responsibilities:
  Koordinuje aktivity súvisiace s náborom pracovných síl na základe požiadaviek vedúcich útvarov.
  Spolupracuje s vedúcimi pracovníkmi pri výbere nových zamestnancov, pri preraďovaní a skončení pracovných pomerov.
  Zabezpečuje výkon komplexu činností súvisiacich s uzatvorením, zmenami a ukončením pracovného pomeru, (pracovná zmluva, výstupný list) aj s nastupovaním a aktualizáciou v systéme/ databáze.
  Zabezpečuje organizačné a mzdové zaradenie zamestnanca.
  Podieľa sa na pravidelnom reportingu personálneho oddelenia.
  Zabezpečuje komunikáciu s agentúrami dočasného zamestnávania ohľadom personálneho lízingu – potreba zamestnancov, nástupy, výstupy, preradenia, vstupné školenie.
  Spravuje a pravidelne aktualizuje organizačnú štruktúru spoločnosti.
  Participuje na vzdelávaní zamestnancov, vstupné školenia, periodické, jazykové vzdelávanie.
  Spolupracuje pri organizácii lekárskych prehliadok zamestnancov.
  Participuje na príprave nových projektov v rámci personálneho oddelenia.
Job requirements
 • Education requirements:
  graduate degree
 • Language skills requirements:
  • English - advanced
 • Computer skills requirements:
  • MS word - advanced
  • MS Excel - advanced
  • MS Outlook - advanced
 • Administrative and economic skills requirements:
  • Human resources
 • Required experience :
  1-2 years
 • Driving license:
  B
 • Other requirements:
  - prax na personálnom oddelení vo výrobnej spoločnosti
  - vynikajúce organizačné, komunikatívne a prezentačné schopnosti a zručnosti
  - spoľahlivosť a zodpovednosť
  - flexibilita, samostatnosť, osobnostné predpoklady pre prácu s ľuďmi
  - efektivita, vecnosť, ochota, zdvorilosť
  - schopnosť znášať záťaž a vyrovnať sa so stresom, taktná osobnosť s príjemným vystupovaním
Company information
 • Company:
  RF spol. s r. o.
  Továrenská 15
  90101, Malacky
 • Contact:
  Ing. Gogorová Michaela
  Michaela.Gogorova@fritz-group.com
  +42134796164Expired job offer, not possible apply.

new offer by e-mail:
Contact
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Slovak Republic

+421 (0)902 419 099